Vuurwerk

Vuurwerk

Niet in de Hond houden

Vuurwerk heeft zijn oorsprong in China. Zij gebruiken vuurwerk bij religieuze gebeurtenissen om boze geesten te verdrijven. Er gebeuren veel ongelukken met vuurwerk en stop het vooral niet in de hond.

Militairen gebruikten vuurwerk ook voor verlichting van terreinen of het geven van signalen. En dat was mogelijk omdat de Chinezen vanaf de vroege 13e eeuw over buskruit beschikken. Uit proeven kwamen verschillende soorten vuurwerk voort. Vuurwerk vond na de ontdekking snel zijn weg naar Europa. Aan menig hof werden feesten met vuurwerk opgevoerd, onder meer aan het Hof van Versailles

Ook in Nederland werden heel wat feesten opgeluisterd met vuurwerk, bijvoorbeeld de feestelijkheden op de Dam in Amsterdam in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Münster. Je weet wel na het einde van de 80-jarige oorlog, die 68 jaar duurde. In 1678 verscheen het boek Pyrotechnia, of Meer dan hondertderleye konstvermakelijcke vuurwerken, waarin wordt uiteengezet hoe men de selve sal maken, toebereyden en stellen, neffens des selfs correcte vormen, maten en gewichten der stoffen. Voorin het boek staat een lijst van vuurwerksoorten, zoals Vuurspuuwende Draken, Wonderlijke Vuur-pijlen en Voet-soeckers. Vertaald uit het Engels en oorspronkelijk geschreven door Daniel Manlyn.

Het meeste vuurwerk dat in Nederland tot ontbranding wordt gebracht komt nog steeds uit China.