Quintessence

Quintessence

Quintessence is the fifth and highest element after air and earth and fire and water; was believed to be the substance composing all heavenly bodies.

Quintessence is het vijfde en hoogste element na lucht en aarde en vuur en water; werd verondersteld de substantie te zijn waaruit alle hemellichamen bestaan.

De Griekse filosoof Aristoteles introduceerde het concept van een vijfde element naast de vier klassieke elementen. De oude Indiase filosofen  kenden eveneens het idee van een vijfde element.