Politieke Partijen

Kabinet

Een schets van de grootste politieke partijen in Nederland verpakt in wat verhaaltjes die al eerder zijn verschenen op mijn blog. Hierdoor wordt het wellicht wat makkelijker om het juiste te kiezen bij de volgende verkiezing mocht er binnenkort toch geen nieuwe regering komen.

De politieke partijen in de volgende verhaaltjes zijn genummerd in de volgorde die is vastgesteld voor de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021. Politieke partijen worden steeds meer gesymboliseerd door hun leidsman/vrouw en minder door hun programma.

De koude drukte als een enorme molensteen op het kille weidegebied en bedekte haar met een stram wit vlies. Alleen de lucht bewoog, verder niets. Het geluid van de meelfabriek van Wessanen sluimerden op de achtergrond als zinloos geneuzel van in dialect zwetsende ooms en tantes uit de provincie. Bevroren dauw glinsterde op levenloze velden na het invallen van het ijzige leger. Het was of de tijd tot stilstand was gekomen en schuilen deed in de grond en in de dingen, die plotseling oud waren en verstijfd tot ivoor.

Die vroege morgen dacht ik dat niemand me zag toen ik mijn schaatsen aan deed. Ik zat op de krant De Waarheid, die ik daar had neergelegd tegen de koude. Ik stond op het ijs voor de flat in de Albert Meijnsstraat van Wormerveer. Aan de overkant was het Noordsterpark met een staketsel van koude en verlate bomen en het gebouw van de duivenclub. Ik ging op weg over de Watering naar West-Knollendam. Eenmaal op mijn hoge noren kreeg ik de slag te pakken en maakte me los van de oever. Toen ik achterom keek zag ik op de derde etage mijn vriendin voor het raam staan en zij zwaaide naar me. Dadelijk kwam er een zwier in me, alleen voor haar, met de hakken naar elkaar toegekeerd maakte ik een pirouette, draaide nogmaals om en viel op mijn zij. Ik krabbelde snel weer op en stak beide duimen omhoog als een Amerikaanse autocoureur, die uit een tot een wrak gereden brandende auto stapt. Ik sloeg de ijzel van m’n broek en trok mijn muts diep over de oren en ging er spoorslags vandoor. De brede sloot was een glazen baan, tegelijk zwart en opflonkerend in het eerste licht van de zon die weerkaatste op het ijs. Toen ik op gang was werd de rugwind zo krachtig dat het leek of niet de lege lucht, maar de hand van mijn vader, die mij net als vroeger voortduwde over het ijs. Hier en daar wervelde wat fijne stuifsneeuw op en verder een kraai. Slag na slag gleed ik voort tussen de boorden van de vaart. Heel even hoorde ik, door de nabijheid, het fluisteren van de wind in het riet. Daar waar de sloot omboog zag ik de flats van de Herman Gorterstraat.

Ik ging linksaf door het veld, langs het bevroren watermolentje dat stil stond, als een baken in een roerloos landschap op weg naar de horizon waar de zon opkwam net zo als elke nieuwe dag, met nieuwe keuzes.

Het kabinet-Rutte III is het huidige (demissionaire) Nederlandse kabinet. Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.