Neutronenbom

Neutronenbom

Ik gaf mijn een vriend een speldje tegen de Neutronenbom en zei tegen hem: ‘Dan moet je hem wel op doen.’ En toen zei hij: ‘Wat denk je dan dat ik hem in een speldenkussen prik.’

Het Comité Samenwerkingsverband Stop de Neutronenbom was een actiecomité gericht tegen een mogelijke productie van de neutronenbom door de Verenigde Staten, dat eind jaren zeventig werd opgericht en later opereerde onder de naam Samenwerkingsverband Stop de Neutronenbom, Stop de Kernwapenwedloop.

Samuel Cohen is de uitvinder van de neutronenbom, waartegen eind jaren zeventig in onder meer Nederland fel werd gedemonstreerd. Hij ontwikkelde het wapen in 1958. Het is een soort waterstofbom die zo is geconstrueerd dat een groot deel van de energie vrijkomt in de vorm van neutronenstraling. De hoeveelheid radioactiviteit die vrijkomt, blijft klein. Het wapen doodt mensen, maar richt relatief weinig schade aan gebouwen aan.

Cohen noemde de neutronenbom ‘het meest doordachte en meest moreel aanvaardbare wapen dat ooit is uitgevonden’. Ook meende de uitvinder: ‘Het is het enige kernwapen waarmee het zin heeft oorlog te voeren. Als de oorlog voorbij is, is de wereld nog ongerept.’

Samuel Cohen is godzijdank dood.