Mus

Mus

De mus is een vogel die in het broedgebied blijft overwinteren. Het vrouwtje is duidelijk te onderscheiden van het mannetje, omdat zij lichter van tint is.

De mus eet voornamelijk zaden en insecten. De zang van het vogeltje beperkt zich doorgaans tot getjilp. De huismus beweegt zich vliegend of hippend voort.

Zware slagregens;

de dorpsmussen grijpen zich

aan grashalmen vast.

Buson