Mark Rutte

Mark Rutte

Een van de talenten van Mark Rutte is dat hij mensen tegen hun eigen belang kan laten stemmen. Het idee als je voor hem stemt dat je een beter leven krijgt dat klopt niet, maar hij overtuigt mensen ervan dat het wel zo is.

Belasting verlagen voor de allerrijksten en de bedrijven. Hij snijdt in sociale voorzieningen en armoedebestrijding, want het is altijd makkelijk om de zwakkeren te pakken. Deregulering is in de kern bedoeld om de macht van de rijken te vergroten en om te zorgen dat niemand kan controleren wat ze doen. Er is een groot acteur aan Mark Rutten verloren gegaan. Nu rest hem een rol als minister-president in de Nederlandse politieke poppenkast.

De inkomensongelijkheid is onder zijn regime enorm gestegen, terwijl de rijkste één procent steeds rijker wordt door de verschuiving van kapitaal van de werkende armen naar de werkende en niet-werkende rijken. De rijkste 10 procent heeft 64 procent van het vermogen in handen, waardoor 36 procent overblijft voor de 90 procent overige huishoudens. Een aanzienlijk deel van deze huishoudens heeft bovendien een negatief vermogen. De 10 procent huishoudens met de laagste vermogens hebben samen meer schulden dan bezittingen. Per saldo heeft deze groep een negatief vermogen van 51 miljard euro.

Waarom kunnen we niet gewoon vrede hebben en belasting heffen op het vermogen van exorbitante rijken, zodat we mensen die we echt nodig hebben in de zorg, onderwijs en in de bouw kunnen opleiden en een goed salaris kunnen geven. En wil de koning nog wel koning zijn als we hem een redelijk salaris geven in plaats van elk jaar 6 miljoen euro. Misschien moeten we gewoon om de vier jaar een nieuwe koning of koningin kiezen met één paleis en een keurig koetsje.

Welzijn is het belangrijkste doel voor de mens boven welvaart. De belangrijkste taak voor de regering is om de materiële verlangens van de bevolking in goede banen te leiden.