Laatste Missionaris

Saint Sebastiaan

Dat de Amerikaanse missionaris en avonturier met pijl en boog verwelkomd zou worden door de Sentinelezen, die al honderden jaren elk contact met de buitenwereld weigeren, was te verwachten. 

John Allen Chan had zich niets aangetrokken van het verbod van de Indiase overheid om het eiland te bezoeken. Dit is onder meer bedoeld om de leefwijze van de stam te beschermen. De autoriteiten zijn vooral bang dat buitenlandse bezoekers ziekten meenemen waar de stamleden door hun isolement niet tegen bestand zijn.

Nadat hij bij zijn eerste poging was beschoten op het strand – een pijl doorboorde zijn bijbel – ging hij de volgende dag gewoon terug. Dat tweede bezoek werd hem fataal. Voet aan land zetten op Noord-Sentinel en er de mensen wijzen op Gods woord, was een lang gekoesterde wens van hem. Hij zei: ‘Ik ben het brood des levens; die tot mij komt zal geenszins hongeren’, en dat hadden ze iets te letterlijk genomen. Chan bezocht de mooiste natuurplekken ter wereld en hij zou en moest ook het volledig van de buitenwereld afgesloten Indiase eiland een keer zien.

De Sentinelezen schoten zoveel pijlen op hem af dat hij er helemaal mee overdekt raakte. Vissers die hem illegaal in de buurt van eiland hadden afgezet, zagen later vanaf hun boten hoe stamleden zijn lichaam versleepten. Hoeveel bewoners Noord-Sentinel heeft, is niet duidelijk, vijftien stamleden, andere hebben het over vijftig tot 150.

Na het bezoek van de Amerikaanse missionaris ontbreekt echter ieder teken van leven op Noord-Sentinel.