Kip

Chicken

Het verhaal over de 54-jarige vrouw Belgische mevrouw die 24 uur lang dacht dat ze een kip was kan niemand onberoerd laten.

Probeer je maar in te leven in een patiënt die lijdt aan zoantropie, de ziekte waarbij mensen denken dat zij veranderd zijn in een dier. De Belgische mevrouw blies haar wangen op en begon te tokkelen en te kakelen. Ook flapperde zij met haar armen. Ze zei dat men vergeten was haar op stok te zetten.

Tussen 1850 en 2021 zijn wereldwijd slechts 56 van dit ziektegevallen beschreven. Het kunnen allerlei dieren zijn: een gans, hyena, haai, kat, kikker, konijn, neushoorn tot en met een honingbij. De precieze oorzaak van deze opmerkelijke aandoening is onduidelijk. Er kan een traumatische ervaring aan ten grondslag liggen of een onopgelost innerlijk conflict. Tegenwoordig worden ook hersenscans gemaakt om te kijken of de waan niet een bijeffect is van bijvoorbeeld een herseninfarct of enige mate van epileptische activiteit in het brein.

Niet alle patiënten kunnen verwoorden wat ze meemaken en sommige maken alleen dierengeluiden. De Belgische patiënte is met succes behandeld voor haar depressie en slaapstoornissen. Er zijn geen hersenafwijkingen gevonden. Na ongeveer een jaar arbeidsongeschiktheid kon ze haar werk weer hervatten en deden zich geen depressieve gevoelens, psychotische verschijnselen of epileptische aanvallen meer voor. Al zal ze nu wel elke dag haar kakelverse eitje moeten missen.