Hij heette Gijs

Witte en Roze Bloemen

Gijs van Amerongen ligt op zijn sterfbed. Daar hij niet in een ziekenhuis wil sterven, sterft hij thuis.

Nadat hij begraven was stond er op zijn grafsteen: Hier ligt Gijs van Amerongen, in de grond geen kwaaie jongen