Grote Zilverreiger

Grote Zilverreiger

Grote Zilverreiger

De grote zilverreiger is een witte vogel met een gele snavel en doorgaans zwarte poten. In de broedtijd worden gedurende een korte periode de poten rood en de snavel zwart. 

De grote zilverreiger leeft van vis, amfibieën, kleine zoogdieren en soms reptielen en vogels.  Deze vogel foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. De jachttechniek is eenvoudig: langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgen. Eenmaal dichtbij, spietst of rijgt hij de prooi aan de dolkvormige snavel.

De naam zilverreiger doet vermoeden dat hij de lichtgrijze kleur van het metaal zilver heeft, maar de zilverreiger is voornamelijk wit.