Grote Gele Kwikstaart

Grote Gele Kwikstaart

Grote Gele Kwikstaart heeft een gele borst en een helder gele onderzijde. Bij vrouwtjes blijft het geel beperkt tot de onderzijde. Wipt constant met staart en achterlichaam. Diepe golvende vlucht.

De najaarstrek vindt plaats in september en oktober. Deze grote gele kwikken zijn afkomstig uit Duitsland, maar ook uit Scandinavië en Polen. Onze eigen broedvogels trekken deels weg; naar het zuiden, tot aan de Pyreneeën. Broedgebieden zijn ’s winters nagenoeg verlaten, maar in Limburg overwinteren in zachte winters dan nog aanzienlijke aantallen.

Ik zag een grote gele kwik op 17 januari 2019 in diepe golvende vlucht over een watergang vliegen. De naam kwik is een verkorting van kwikstaart. Het Oudsaksische  woord quik betekent ‘levend’ of ‘levendig’. 

Voor mijn beste makker

‘s Morgens vloog ie nog vrolijk

rond de grote gele kwik

BVL