Een Vergissing Is Menselijk

Compass Jellyfish

Coosje Coeckebakker wandelde samen met zijn vader langs het strand op een koude dag, terwijl thuis de kachel brandde. Daar zagen zij een prachtige kompaskwal* op zijn kant in het zand liggen. ‘Mag ik die mede naar huis nemen?’ bevraagde hij aan zijn lief vadertje.

‘Houdt die maar eens tegen je oor en luister, dan kun je de zee horen,’ antwoordde zijn vader. Coosje hield de kwal tegen zijn oor en schreeuwde het uit van de pijn. Ook zijn papa was geschrokken en zei: ’Ik vergiste me. Ik bedoelde eigenlijk een schelp. Als je een schelp tegen je oor houdt dan kun je de zee horen.’

*) De kompaskwal is een neteldier dat behoort tot de klasse schijfkwallen. Een steek van de kompaskwal kan bij de mens zeer pijnlijk zijn en bij een klein kind nog pijnlijker en leiden tot lichte verwondingen, die doen denken aan de striemen van zweepslagen. Als een kwal in aanraking komt met de menselijke huid, worden door de zogenaamde netelcellen kleine naaldjes afgeschoten. Dit zijn microscopisch kleine structuren die de huid binnendringen en een gif afgeven in de bloedbaan.

Aangeraden wordt om het getroffen deel te spoelen met zeewater. Spoelen met zoet water is contraproductief; dit kan niet afgeschoten netelcellen alsnog activeren en maakt de pijn alleen maar erger.