Dwarse Kluut

De kluut is uniek door zijn opvallende zwart-witte verenkleed, lange blauwgrijze poten en opgewipte snavel.

De kluut foerageert lopend in modder en ondiep water met heen en weer zwaaiende bewegingen van de snavel om kleine slakjes, wormpjes en garnaaltjes te vinden. Broedt in kolonies, vooral in zoute gebieden aan de kust. Als de kluut kuikens heeft en er dreigt gevaar dan suggereert zij dat ze gewond is en laat een vleugel hangen om de aandacht van de belager af te leiden.

Meest gebruikte roep kluut-kluut, naast een zacht gekwetter. De dwarse kluut is te herkennen aan haar spiegelbeeld.