De Mot

The Moth

De mot zag zijn leven voorbij flitsen toen hij de vlam van de kaars te dicht genaderd was.

The moth saw his life flash by when he got too close to the flame of the candle.