De Liefde

De Scheepsjongens van Bontekoe

Op een mooie dag in 1598 maakt de bemanning van vijf schepen zich gereed voor een lange reis. Verteld is dat de bestemming de Molukken en Japan zal zijn. 

Eenmaal op volle zee worden de matrozen van deze vijf schepen geïnformeerd over hun aanvullende taken om Portugese en Spaanse vestingen langs de route in Zuid-Amerika en Azië te plunderen, begrijpelijke doelen in die turbulente tijd.

Het blijkt een historische reis te zijn. De Liefde is het eerste Nederlandse schip dat veilig in Japan aankomt op 19 april 1600. Het schip Geloof keert terug met averij naar Rotterdam, voordat zij de Straat van Magellaan betreedt. De andere drie raken verloren; Blijde Boodschap, Trouw en Hoop in gevechten met de Spanjaarden en Portugezen.

Negen jaren nadat de eerste Nederlanders Japan hebben bereikt gaat de Verenigde Oost-Indische Compagnie handelsbetrekkingen aan met Japan. Nederlandse handelaren en hun gevolg mogen zich vestigen op het eilandje Deshima voor de kust van de stad Nagasaki. Wanneer in het midden van de negentiende eeuw Japan haar grenzen opent wordt de Nederlandse uitzonderingspositie opgeheven.

Een schip uit Holland!

met talrijke zeilen vóór

welvende wolken.

Shiki