Bontbekplevier

Bontbekplevier

Deze vogels hebben een zwart verenkleed met witte banden op de kop, borst en hals, oranje poten en een oranje, zwartgepunte snavel.

Als broedvogels zijn bontbekplevieren schaars, terwijl ze in grote aantallen voorkomen langs de kust tijdens de najaarstrek in de nazomer en herfst en de voorjaarstrek. Er zijn ook overwinteraars, maar die trekken weg bij strenge vorst, tegenwoordig dun gezaaid.