Tyfuslijer

Dode bladeren

They shot the six cabinet ministers at half-past six in the morning against the wall of a hospital.

There were pools of water in the courtyard. There were wet dead leaves on the paving of the courtyard. It rained hard. All the shutters of the hospital were nailed shut. One of the ministers was sick with typhoid. Two soldiers carried him downstairs and out into the rain. They tried to hold him up against the wall but he sat down in a puddle of water. The other five stood very quietly against the wall. Finally the officer told the soldiers it was no good trying to make him stand up. When they fired the first volley he was sitting down in the water with his head on his knees.

Een vignet uit het boek In Onze Tijd (In Our Time, 1924) van Ernest Hemingway, in een vertaling van Clara Eggink, 1968.

Ze schoten de zes ministers van het kabinet om halfzeven in de morgen dood, tegen de muur van het hospitaal. Er stonden plassen water op de binnenplaats. Er lagen dorre bladeren op de paden van de binnenplaats. Het regende hard. Alle luiken van het hospitaal zaten dichtgetimmerd. Eén van de ministers had tyfus. Twee soldaten droegen hem naar beneden en de regen in. Ze probeerden hem rechtop te houden tegen de muur maar hij ging in een plas water zitten. De andere vijf stonden heel rustig tegen de muur. Ten slotte zei de officier tegen de soldaten dat het vergeefse moeite was te proberen hem rechtop te krijgen. Toen ze het eerste salvo afvuurden, zat hij in het water met zijn hoofd op zijn knieën.

Bij dit verhaal moest ik meteen aan Anton Mussert denken. Mussert (Werkendam, 11 mei 1984 - Den Haag, 7 mei 1946) was een Nederlands politicus, ingenieur en een tyfuslijer of tyfuslul, die als een van de oprichters leiding gaf aan de Nationaal-Socialistische Beweging in (NSB) en in de jaren van de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s samenwerkte. De moffen, de NSB en hun sympathisanten presenteerden hem van 1942 tot mei 1945 als de leider van Nederland. Na de bevrijding werd hij schuldig bevonden aan hoogverraad en geëxecuteerd samen met zijn kompanen.