Turkse tortel

Turkse tortel

De Turkse tortel is een duif met een licht grijs verenkleed en een zwart-witte nekband. De snavel is relatief kort en de poten leverkleurig.

In de vlucht vallen de lichte vleugelpartijen en buitenste staartpennen op. De staart is van onderen voor de helft wit. De Turkse tortel bouwt een eenvoudig nest van takjes die in elkaar gestoken een platje vormen. In dat nest worden steeds twee eieren gelegd. Het broedsel mislukt regelmatig, daardoor kan de Turkse tortel vaak broedend aangetroffen worden in alle maanden van het jaar.

Hun gezang bestaat uit het ritmisch herhalen tot vervelens toe van het drielettergrepig gekoer 'koeh-Koe-koe'.