Simon De Piraat

Zeelieden, walslurpers en landlubbers van Spanje, Frankrijk, Venetië & Genua leggen het hoofd wanhopig in hun schoot als zij alleen al de naam van piraat Simon de Danser horen. Zij vrezen hem meer dan het eeuwig branden van hun ziel in de hel.

Ikzelf heb Simon op Malta in één tel twee Nubiërs zien wurgen, met beide handen tegelijk. Diezelfde nacht heeft hij in het St. Augustinus klooster met zijn luitenant de nonnen bezwangerd. Simon verovert tientallen schepen die onder de Spaanse vlag vaarden. De bijnaam 'de Danser' doelt op het feit dat een rooftocht met een kaperschip dat steeds naar de thuishaven terugkeert bekend stond als een rondedans. 

Zijn strooptochten zijn beroemd aan de noordkust van Afrika. De Barbarijse zeerovers geven hem de naam Kapitein Duivel. De piratenkapiteins die nog met galeien varen zijn verdwenen. Met een kanonskogel verzwaard zinken ze weg in het azuur blauwe water van de Middellandse Zee of liggen verrot gestoken in de verzeggend hete zon onder de Algerijnse kazematten door ratten aangevreten, vermoord.

De aartsbisschop van Mdina, die Simon de Danser voor de Algemene Vierschaar ter verantwoording heeft geroepen, zegt dat die renegaat als een strontvlieg moet worden geplet en wordt niet veel later in zijn bed gevonden, zonder ogen, zonder kloten.

Sinds 1609 is Simon in dienst van de Franse koning Henry IV en brengt hij een bezoek aan Tunis. Wanneer de opgehitste bevolking de kaperkapitein omsingelt schiet de Danser zijn pistolen leeg, kerft, steekt, vreet en tracht zich een weg te hakken met zijn hartsvanger door een gillend menselijke massa.

Tenslotte klitten de haren van zijn afgeslagen kop tegen de schedel en hangt het in zijn gezicht, zodat deze haarbal niet meer te onderscheiden valt van een ruiger soort ananas. Elke keer als het hoofd van Kapitein Duivel in de lucht wordt geworpen klinkt er gejuich, totdat zijn kop over de vestingmuur verdwijnt in de richting van zijn lijfwachten, die buitengesloten staan en het hazenpad kiezen.

Zo eindigt de geschiedenis van piraat Simon de Danser ( Dordrecht circa 1577 - Tunis 1611).