Panda's

Fucking Pandas

Wu Wen en Xing Ya zijn in 2017 naar Ouwehand Dierenpark in Rhenen gekomen en we worden verondersteld een beetje opgetogen te zijn. Maar waarom? 

Panda’s zijn eerlijk gezegd nogal saaie dieren. Hun opkomst tot wereldwijde triomf, als een symbool van alle harige dingen is het toppunt van adoratie die ooit begonnen is met de teddybeer of ieder ander inwisselbaar pluizig berenbeest die de kinderboeken bevolkten. In wezen zijn panda’s oppervlakkig aantrekkelijk diertjes op een voor de hand liggende manier, maar zonder enige echte prestatie. Panda’s zijn een van de minst succesvolle producten van de evolutie. Gebouwd om carnivoren te zijn, leven ze eigenlijk uitsluitend op een dieet van bamboe en zijn bijna te lui om zich voort te planten. 

Een pandavrouwtje is maar drie tot zeven dagen per jaar vruchtbaar. Om de dieren te verleiden tot het maken van een jong verspreidden de dierverzorgers urine van de beren in elkaars verblijf. Mannetje Xing Ya krijgt paringsgeluiden te horen en is ook getraind om op zijn achterpoten te staan, zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.

Dat deze wezens het wereldwijde symbool van natuurbehoud zijn is werkelijk waar belachelijk. Een haai is een oneindig indrukwekkender wezen, perfect aangepast aan de taak van zwemmen, doden en eten, maar het mist de schattigheid van de panda, omdat ze ook weleens mensen eet. Als je erover nadenkt, zou de haai een veel beter symbool voor de Chinese regering zijn dan de panda. De afgelopen halve eeuw hebben de Chinezen de zwakte van het Westen voor panda's uitgebuit om ons af te leiden van de ware aard van opeenvolgende communistische regimes.

Nu leven we in een tijdperk waarin China enorme inspanningen levert om westerse patenten te stelen, computersystemen van de overheid en bedrijven te hacken en onze cyberverdediging te ondermijnen. China is misschien wel eens veel gevaarlijkere dan de Sovjet-Unie ooit was. Maar wat kan ons dat schelen? Wij hebben twee panda's!

Wu Wen en Xing Ya blijven tot 2032 in Nederland. Het is de bedoeling dat ze in die tijd voor nageslacht zorgen.