The Fortunes Of Captain Bert

Captain Bert

In 1629 liep het nieuwe VOC schip Batavia op zijn eerste reis naar de Oost op de klippen van West-Australië en daarmee begon een der wreedste schipbreuken die ooit een bemanning van een Nederlands schip is overkomen. Maar hoe kwam het schip daar terecht, op weg van Kaap de Goede Hoop naar Java?

Alhoewel vrijwel altijd de route via Kaap de Goede Hoop werd gebruikt, kon ook via de Straat van Magallanes of rond Kaap Hoorn naar Indië worden gevaren. Door de vaak miserabele weersomstandigheden bij de zuidpunt van Amerika was deze laatste route zeer gevaarlijk en is destijds ook sporadisch gebruikt. In het begin is een tijdlang gedacht dat het mogelijk was via het Noordpoolgebied naar Indië te varen, de Noordoostelijke Doorvaart. Dit bleek uiteindelijk onmogelijk doordat daar altijd ijs ligt. Deze mislukte pogingen leven wel in ieders herinnering voort door het Behouden Huis op Nova Zembla van Willem Barentsz. Ook de pogingen van Henry Hudson om een Noordwestelijke Doorvaart te vinden waren tot mislukken gedoemd. Er bestond verder nog een route waar nu het Suez kanaal ligt, wat toen nog lang niet was uitgegraven, en daar werd gebruik gemaakt van lastdieren zoals ezels & kamelen. Deze route was voor het overbrengen van brieven & pakketjes.
 
Wat de Hollanders in Indië te zoeken hadden waren de specerijen om het voedsel te conserveren en meer smaak te geven, maar het belangrijkste was dat je daar ontzettend rijk mee kon maken. De reden tot dit inleidende praatje is dat kort geleden brieven, een reisverslag & een volledig journaal boven water zijn gekomen. Deze zaken hebben allen betrekking op de periode van ongeremde ontdekkingreizen in een geheel nieuwe wereld. Het kostte me de grootste moeite de schrijfsels enigszins leesbaar te maken. De documenten hadden veel schade geleden; water- & vetvlekken door onzorgvuldigheid van een niet met name te noemen oppasser, die de papieren had gebruikt om zijn twaalfuurtje in te bewaren. Daardoor werd het niet makkelijk, eerder moeilijk, maar dit alles vormde de aanzet tot de roman ‘The Fortunes Of Captain Bert’.