Een Wijze Les

Een Wijze Les

Frekie van Salm

Als je hen zo samen zag, directeur Geelkerken en onderdirecteur Gorter van de MAVO school, Goudastraat 6 te Wormerveer, dan zou je kunnen denken dat je rechtstreeks in het Jura tijdperk bent beland.

Het tijdperk Jura was zo een 154 tot 144 miljoen jaar geleden en heeft ongeveer 60 miljoen jaar geduurd. In deze tijd werden de dinosaurussen de grote heersers op Aarde. Onderdirecteur Hermann Gorter, zestig jaar, getrouwd, met een opgeschoren kop die leek op een schoenendoos en gemene oogjes, platte neus en die orthopedische schoentjes, was het evenbeeld van een Tyrannosaurus Rex, de beruchtste en moorddadigste van alle dinosaurussen.

Directeur Cornelis Geelkerken, drieënvijftig jaar, ongehuwd, klein van stuk, glad naar achteren gekamd haar, en met zijn eeuwige sigarenpeuk in zijn mond leek daarentegen sprekend op een Docodon. Een op een bever, een otter, nee een bever gelijkend dier met een onopvallend uiterlijk, een puntige snuit, een enigszins platte staart en vooruitstekende snijtanden, is volgens sommige paleontologen het eerste zoogdier dat op aarde verscheen toen reptielen er nog heer en meester waren.
Klein, onzichtbaar, brachten onze voorouders (wij zijn ook zoogdieren!) hun kroost voort in rotsspleten van de aarde, voedden zich met bessen en zaden en kwamen pas tevoorschijn na zonsondergang, wanneer de dinosaurussen sliepen, en stalen hun eieren. Toen de grote chaos kwam (meteorieten, ijstijden, verplaatsing van de aardassen, wat dan ook) stierven de geschubde kolossen een voor een uit en waren de Docodons plotseling heer en meester van het hele paradijs. Dikwijls gaat het zo: degenen die je geen cent zou geven, lachen op het laatst het best.

En inderdaad, de Docodon was directeur geworden en T. Rex onderdirecteur. Maar dat was helemaal niet belangrijk, want Hermann Gorter had de macht over school in handen en deelde de lesuren in, maakte de roosters, stelde de klassen samen en deed al het overige. Hij nam alle beslissingen zonder aarzeling. Hij had een arrogant karakter en commandeerde de directeur, het lerarenteam en de scholieren als een legertroep. Gaf les in Nederlands en rookte voortdurend Camel sigaretten. 
Bij directeur Cornelis Geelkerken vielen als eerste zijn sigarenstomp op tussen zijn vooruitstekende tanden en zijn ogen die overal op gericht waren behalve op jou, wanneer hij je aansprak tijdens de les of als je als straf op de gang stond en hij surveilleerde en je nog meer straf gaf. En hij vond dat jongens met lang haar naar de kapper moesten en je kreeg van hem een briefje mee als hij je betrapte op het roken van sigaretten.

Nu wilde het geval dat Frekie van Salm samen met zijn vrienden fietszadels hadden opgeblazen met rotjes. Fietsen op het dak van het fietsenhok hadden gelegd en dan nog de wandaden tijdens de boetseerles, gedurende de afwezigheid van meneer Bom, de tekenleraar, die dermate naar knoflook rook dat je tekening verpulverde van de lucht als hij zich voorover boog om je te beoordelen. Nu moesten zij als straf een half uur eerder op school komen en precies op tijd. Dus Frekie kwam geen seconde te vroeg en geen seconde te laat, en hij kon aan het gezicht van de directeur zien dat hij dat niet prettig vond. Nu moest hij ook nog een epistel inleveren met hun wandaden erop, maar dat vond zijn vader weerzinwekkend en het stomste wat je kan doen. Bijna nog erger dan onderduikers aangeven bij de Sicherheitsdienst of je als vrijwilliger aanmelden bij de SS om aan het Oostfront te vechten. Zijn vader memoreerde graag en vaak dat verraders tegen de muur moesten. Toen Geelkerken op die eerste ochtend naar zijn verslag vroeg haalde Frekie een zó klein mogelijk stijf opgevouwen briefje van zijn vader uit zijn kontzak met de mededeling; Ik wens niet dat u van mijn zoon een Judas maakt.

Zijn vader had eerder geprobeerd om er een gezamenlijke actie van te maken met de andere vaders, maar dat lukte niet en toen hij de telefoon neerlegde, nadat hij meneer Tump had gesproken, de vader van Johnnie Tump zei hij: ‘Tump nimmer te beroerd om zijn secretaresse te neuken zonder dat zijn vrouw het weet, maar een briefje opstellen daar is hij te schijterig voor.’