Een Brief Uit Duitsland

Brief uit Duitsland

Conform § 27 Duitse Wegenverkeerswet (Straßenverkehrsgesetz) over een in Duitsland gepleegde verkeersovertreding.

Geachte heer van Leeuwen,

Aan u wordt ten laste gelegd om op 24.05.2018, om 13:11 in 72805 Lichtenstein-Unterhausen, B312, Wilhelmstraße, Höhe Gebäude Nr. 72, FR Reutlingen als bestuurder van het voertuig met het kenteken, merk VW de volgende verkeersovertreding volgens § 24 van de Duitse Wegenverkeerswet (StVG) te hebben gepleegd:
Snelheidsoverschrijding binnen de bebouwde kom met 12 km/h.
Geoorloofde snelheid 30 km/h.
Vastgestelde snelheid (na aftrek van foutenmarge) 42km/h.
Overtreden wettelijke bepaling: § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVo; § 24 StVG; 11.3.2 BKat
Bewijsmiddelen: getuige, sensormeting, foto, Gemessen mit stationärer Geschwindigkeitsmessanlage, Firma Jenoptik [Die Toleranz beträgt 3 km/h]
Getuige: Frau Stockburger, Landratsamt Reutlingen
Voor zover voor de vaststelling van de overtreding een meetapparaat is gebruikt, wordt bevestigd dat dit geijkt was.
Vanwege deze overtreding wordt u hierbij gewaarschuwd, er wordt geldboete voor lichte overtredingen van

         25,00 EUR

opgelegd (§ 56 van de Duitse Wet op de Overtredingen - OWiG0.)
 
De geldboete wordt slechts rechtgeldig, indien u het er mee eens bent en de geldboete voor lichte overtredingen (Verwarnungsgeld) 08.08. 2018 op de ondergenoemde rekening (onder vermelding van dossiernummer) overgemaakt. Bij ontvangst van de betaling is de procedure voor u afgedaan. U ontvangt geen kennisgeving meer.
 
Als u de geldboete voor lichte overtredingen (Verwarnungsgeld) niet wilt betalen, krijgt u conform § 55 van de Duitse Wet op de Overtredingen (OWiG) hierbij de gelegenheid om te reageren op het tenlastegelegde. Het staat u vrij om u ten aanzien van de beschuldiging te uiten of geen verklaring af te leggen.
Indien u geen verklaring aflegt over de zaak of bezwaar maakt tegen het tenlastegelegde, wordt beslist of verder onderzoek wordt gedaan, de zaak wordt geseponeerd of zonder verdere uitspraak van de overheidsinstantie een mededeling van een geldboete voor middelzware overtredingen (Bußgeldbescheid) wordt uitgevaardigd.
Bij een mededeling van een geldboete voor middelzware overtredingen (Bußgeldbescheid) worden naast de geldboete voor lichte overtredingen  (Verwarnungsgeld) extra kosten en onkosten vastgesteld ten hoogte van 28,50 EUR.
 
Mocht u het met de geldboete voor lichte overtredingen (Verwarnung) niet eens zijn en de geldboete niet betaalt, wordt u verzocht om het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en uiterlijk 08.08. 2018 aan Landratsamt - Bußgeldstelle - Postfach 21 43, 72711 Reutlingen, GERMANY/ALLEMAGNE terug te zenden.
 
Tot afsluiting van de zaak worden uw gegevens in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Dit geautomatiseerd aangemaakte schrijven is niet ondertekend.
Met vriendelijke groeten, Frau Weiss
 
§ 27 van de Duitse Wegenverkeerswet berust op artikel 5 van de Richtlijn 2015/413/ EU van het Europese Parlement en van de Raad van 11.03.2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (publicatieblad van de Europese Unie L 68/9 van 13.03.2015, pag. 1)
 
Eerst was ik blij verast door de lage geldboete. In tweede instantie was ik verbaasd over het verkreukelde Nederlands wat mij onder ogen kwam.