Czeslaw Milosz

Hendrick Goltzius

Het Archadische landschap, Hendrick Goltzius

Ik denk dat ik hier ben, op deze aarde, om er rapport over uit te brengen, maar ik weet niet aan wie. Alsof ik ben uitgezonden om alles wat hier plaats vindt zin te geven, alleen doordat het tot herinnering wordt. 

I think that I am here, on this earth, to present a report on it, but to whom I don't know. As if I were sent so that whatever takes place has meaning because it changes into memory.
 

Deelnemer

Wat is goed? Knoflook. Schapenbout van het spit.
Wijn drinken met uitzicht op de wiegende boten in de baai.
De sterrenhemel in augustus. Uitrusten op een bergtop.

Wat is goed? Zwembad en sauna na een reis van vele mijlen.
Vrijen en slapen in omhelzing terwijl de voeten elkaar raken.
Heldere mist in de vroegte omdat een zonnige dag aanbreekt.

In alles wat wij levenden delen ben ik ondergedompeld.
In mijn lichaam in plaats van anderen deze aarde ervarend,
zwervend, onder de onzekere contouren van kantoortorens? antikerken?
door dalen van altijd mooie, hoewel vergiftigde rivieren.

uit Op de oever van de rivier (1994)