Columbus

Columbus

De ontdekking van Amerika

Dat Columbus tijdgenoten dachten dat de aarde een pannenkoek was waar men vanaf kon vallen is een verzinsel uit de Romantiek. 

Strabo, Griekse historicus, geograaf en filosoof, die rond het begin van de jaartelling leefde, beweerde als eerste dat de aarde bolvormig was, en een vertaling van diens Geografie was in 1469 in Italië in druk verschenen. 

Na zijn vertrek zette Columbus met de kraak Santa María en de karvelen Pinta en Niña koers naar de Canarische Eilanden, vanwaar hij op 6 september 1492 begon aan de grote oversteek. In de vroege ochtend van 12 oktober ontdekte hij Amerika.

Een enkele wijsneus zal beweren dat de Vikingen al eerder Noord-Amerika hadden ontdekt rond het jaar 1000, maar de gevolgen van deze tijdelijke kolonisatie waren tamelijk marginaal en niet te vergelijken met de immense consequenties van de kolonisatie van Amerika door Spanjaarden en Portugezen en in de zeventiende eeuw door landen uit Noordwest-Europa.