Bint

Bint

Het prachtige verhaal Bint uit het boek Blokken, Knorrende beesten & Bint, van de schrijver F. Bordewijk, begint met de zin ‘De Bree zijn denken was hoekig en norsch’.

De Bree werkt thuis aan een studie over Anna Maria van Schuurman, maar gaat aan het werk als leraar Nederlands op de school van directeur Bint. Hier komt hij in contact met zijn zienswijze van lesgeven en opvoeden. De favoriete klas van Bint had namelijk de vorige leraar Nederlands weggepest en De Bree vervult deze vacature. Er heerst een streng regime op school. Orde en tucht zijn belangrijk in dit boek.

Aan klas 4D, ‘De Hel’ verklaart De Bree direct de oorlog, om zo problemen te voorkomen. Zijn tactiek werkt inderdaad, want met de korte bevelen die hij geeft werkt de klas het beste op deze toch wel stalinistische school. Tegen de kerstvakantie komt de klas via woordvoerder Steijd vragen of hij vrede wilde, maar zijn antwoord is ‘Neen’. 

De leraar mag niet dalen, maar de scholier moet klimmen.