Batavia 5

Batavia in de winter

Batavia in de winter

De wederwaardigheden bij de Bataviawerf waar ik in 1993 begon aan mijn loopbaan als beeldsnijder.

Ik werd in 2003 aangenomen in de functie van leermeester. Een leermeester op de Bataviawerf heeft als doel deelnemers, stagiaires en vrijwilligers kennis en vaardigheden bij te brengen tijdens een scala van werkzaamheden die nodig zijn voor het onderhoud, restauratie en de bouw van de schepen en de gebouwen op de Bataviawerf. In het algemeen op het gebied van timmeren, beeldsnijden, schilderen, tuigage en smeden, zodat de deelnemers die hier wegens een reïntegratieregeling instromen een plaats kunnen krijgen binnen het regulier onderwijs, een vakopleiding of een bedrijf.

Na drie jaar werd ik op de werf gedetacheerd in dienst van Concern voor Werk, en later Werkbedrijf. Ik heb samen met een aantal beeldsnijders aan de spiegelvoorstelling van het schip 7 Provinciën van Michiel de Ruyter gewerkt en aan het schip zelf. Tevens was ik een tijdlang scholingscoördinator. (De bouw van de 7 Provinciën is gestopt in 2013).

Ik had een deelnemer die geregeld ziek was zonder aanwijsbare redenen, behalve dan omdat er gewerkt moest worden. Ik zei tegen de deelnemer, die veelvuldig ziek was en als hij beter was, te laat kwam; ‘Ik weet nog wel een dokter voor jou.’ Hij keek me vragende aan en ik zei: ‘Dokter Oetker, een dokter die verstand heeft van pannenkoeken.’

Voor de functie van leermeester heb je geen onderwijsbevoegdheid nodig, maar je behoeft wel te onderwijzen. Een deelnemer leert het vak door te luisteren naar instructies van de leermeester, en zijn voorbeeld te volgen.

De leermeester moet niet afdalen tot het niveau van de leerling, maar de leerling moet stijgen naar het niveau van de leermeester.

In 2011 ging ik vier dagen per week werken. Ik volgde een aantal jaren de opleiding beeldsnijden bij Atelier Reudenroos te Enkhuizen. Een bedrijf waar meubels en beeldsnijwerk worden gemaakt. Hier heb ik gewerkt aan de scheepssier voor de zeilschepen Mikhail S. Vorontsov en Shabab Oman II. Ik snij beelden op mijn vrije dagen of ik werk aan mijn blog Kookiebizar. Samen met mijn vrouw ga ik op vakantie, nu mijn kinderen groot zijn, naar verre landen; Zuid-Afrika, Japan, China, IJsland, Jordanië, Oezbekistan.

Ik werk nog steeds met veel plezier op de Bataviawerf, wat nu Batavialand heet, en ben samen met mijn collega’s verantwoordelijk voor de restauratie en behoud van het schip Batavia en ondertussen wordt er gestaag gewerkt aan het Waterschip.